PhD Students (graduation year, university)

Wilson Cheng (96, UQ)
Jitian Xiao (01, USQ)
Chuanhe Huang (02, WuhanU)
Deying Li (03, RenminU)
Hejiao Huang (03, HIT-SZ)
Huayi Wu (05, WuhanU)
Hai Liu (06, HangsengU)
Jianxi Fan (06, SuzhouU)
Hongju Cheng (07, FuzhouU)
Qin Liu (07, WuhanU)
Yuanyuan Zeng (07, WuhanU)
Hongwei Du (08, HIT-SZ)
Hongbo Luo (08, CityU)
Wentao Zhang (08, WuhanU)
Dandan Liu (08, WuhanU)
Zeng Xu (09, WuhanU)
Xinxin Liu (10, Wuhan)
Liming Xie (11, WuhanU-CityU)
Kunxiao Zhou (12, DongGuangU)
Gary Wong (12, HKU)
Yanan Chang (13, Central-China U)
Kan Yang (13, Memphis U)
Bo Zhang (13, Google Zurich)
Ruitao Xie (14, ShenZhenU)
Xin Tang (14, WuhanU-CityU)
Peng Li (15, WuhanU)
Jinhai Wang (14, DongGuangU)
Di Wu (WuhanU)
Yingying Cheng (18, Huawei)
Jiangang Shu(19, PengCheng Lab)
Yu Guo(19, Beijing Normal U)
Zuneera Umair (19, Shuren College, HK)
Nuo Yu (19, Anhui Inst of Tech)
Zhenyu Qiu (22, NUDT, Changsha)
Mingyue Wang (HIT-CityU)
Chen Zhang (22, HangsengU)
Anxin Zhou (23, CityU)
Hongcheng Xie (23, PolyU)
San Peng (CityU)
Jie Xu (CityU)
Zizhuo Chen (CityU)
Jianfei He (CityU)
Ciyuan Chen (SouthEastU-CityU)
Jijia Yang (CityU)